Szukaj  
O firmie   |   Certyfikaty   |   Oferta   |   Cennik   |   Galeria   |   Kontakt i dane firmy
Regulatory / Inne
MRU-1
PRT-1
WSK-v1
MPT-1
RKW-1
RKW-2
MKI-3
RC-1
SC-1
MTP-1
RT-1
RTS-1
KASK-3
AZT-10
RZW-1
Elbro Sp. z o.o.
RKW-2 Regulator pogodowy kaskady

Pobierz instrukcję .pdf (380kB)

PRZEZNACZENIE:


Regulator pogodowy RKW-2 przeznaczony jest do sterowania kaskadą kotłów (do 4 stopni) oraz regulacji pogodowej jednego obiegu CO. Posiada cztery kanały pomiarowe przystosowane do czujników typu Pt100 oraz 8 wyjść przekaźnikowych (bezpotencjałowych). Posiada wyświetlacz 3-dekadowy oraz 15 diod LED do sygnalizacji pracy urządzeń i punktu pomiaru temperatury (pokazywanego na wyświetlaczu). Przemieszczanie się po punktach pomiaru temperatury następuje po naciśnięciu przycisku:
Wyróżnia się dwa modele regulatora: standardowo bez lub opcjonalnie z zegarem tygodniowym służącym do programowania okresów utrzymywania temperatury CO komfortowej i obniżonej.
Regulator w wersji SWC służy do obsługi węzła cieplnego.


Dane techniczne regulatora temperatury RKW-2:
 • napięcie zasilania:      
 • pobór prądu:      
 • obciążalność przekaźników wyjściowych:      
 • dokładność:      
 • 4 wejścia pomiaru temperatury z zakresu:      
  • I:      
  • II, III, IV:      
230VAC 50Hz (+10% ;-15%)
=<200mA
4A 250VAC
1,5% (+błąd ostatniej cyfry)

-50÷+50°C
0÷255°C
Opis funkcji przekaźników:
 • K1 - otwieranie zaworu mieszającego
 • K2 - zamykanie zaworu mieszającego
 • K3 - 1 stopień kaskady (1 stopień mocy palnika kotła 1)
 • K4 - 2 stopień kaskady (2 stopień mocy palnika kotła 1)
 • K5 - 4 stopień kaskady (2 stopień mocy palnika kotła 2)
 • K6 - pompa obiegowa CO
 • K7 - 3 stopień kaskady (1 stopień mocy palnika kotła 2)
 • K8 - OPCJA - wyjście sygnalizujące awarię czujników, tzn.:
              T<=0°C lub >=180°C (<=-50°C lub >=130°C – dla wejścia pomiarowego temperatury zewnętrznej)

W wersji SWC wykorzystano tylko następujące przekaźniki: K1, K2, K6

Programowanie:
Programowanie odbywa się wg podanego na następnej stronie algorytmu. Wejście i wyjście (w dowolnej fazie) odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „Prg”. Fakt trybu programowania sygnalizowany jest poprzez „świecenie” diody LED umieszczonej nad przyciskiem „Prg”. Dodatkowo programowanie danego parametru sygnalizowane jest za pomocą odpowiedniej diody LED, umieszczonej na symbolu urządzenia programowanego parametru lub punktu pomiaru temperatury.
Programowanie wartości MAX temperatury w kolektorze zasilającym oraz na zasilaniu obiegu CO uzależnione jest od parametrów kotłów w następujący sposób (wersja regulatora RKW-2):

- Kotły z To =100°C:      kolektor: 40÷95°C       obieg CO: 20÷95°C      wersja: N
- Kotły z To =115°C:      kolektor: 40÷110°C      obieg CO: 20÷110°C      wersja: S
- Kotły z To =130°C:      kolektor: 40÷125°C      obieg CO: 20÷125°C      wersja: W1
- Kotły z To =150°C:      kolektor: 40÷145°C      obieg CO: 20÷145°C      wersja: W2

- Węzeł cieplny przed wymiennikiem: tylko pomiar: 20÷250°C      wersja: SWC
za wymiennikiem regulacja: 20÷100°C

Programowanie wartości MIN temperatury na zasilaniu obiegu CO uzależnione jest od parametrów kotłów w następujący sposób:

- Kotły z To =100°C:      20÷60°C      wersja: N
- Kotły z To =115°C:      20÷80°C      wersja: S
- Kotły z To =130°C:      20÷100°C      wersja: W1
- Kotły z To =150°C:      20÷120°C      wersja: W2
- Węzeł cieplny:      20÷80°C      wersja: SWC

Start pompy obiegowej CO następuje po osiągnięciu temperatury 40C w kolektorze zasilającym i do czasu wyłączenia regulatora stan załączenia jest utrzymywany.
Przekroczenie temperatury MAX w kolektorze zasilającym powoduje wyłączenie palników i migotanie wyświetlacza; pomiar i wyświetlenie wartości temperatury są kontynuowane (nie dotyczy wersji SWC).

W opisie programowania używane są następujące pojęcia:
1. okres regulacji kotłowni - okres co ile sekund sprawdzana jest temperatura dla celów regulacyjnych (nie dotyczy wersji SWC, w cyklu programowania należy pominąć następujące parametry: 5, 7, 8, 9, które nie mają wpływu na pogodowe sterowanie zaworu regulacyjnego)
2. okres regulacji zaworu - okresu czasu, co ile sekund przestawiany jest zawór trójdrogowy w układzie CO dla celów regulacyjnych
3. czas regulacji zaworu - czas przestawiania zaworu trójdrogowego w układzie CO - dla celów regulacyjnych (im siłownik - zawór „szybszy” należy ustawiać mniejsze wartości)