Szukaj  
O firmie   |   Certyfikaty   |   Oferta   |   Cennik   |   Galeria   |   Kontakt i dane firmy
Regulatory / Inne
MRU-1
PRT-1
WSK-v1
MPT-1
RKW-1
RKW-2
MKI-3
RC-1
SC-1
MTP-1
RT-1
RTS-1
KASK-3
AZT-10
RZW-1
Elbro Sp. z o.o.
RKW-1 Regulator pogodowy

Pobierz instrukcję .pdf (366kB)

PRZEZNACZENIE:


Regulator pogodowy RKW-1 przeznaczony jest do sterowania palnikiem (do 3 stopni) oraz regulacji pogodowej jednego obiegu CO. Posiada cztery kanały pomiarowe przystosowane do czujników typu Pt100 oraz 8 wyjść przekaźnikowych (bezpotencjałowych). Posiada wyświetlacz 3-dekadowy oraz 15 diod LED do sygnalizacji pracy urządzeń i punktu pomiaru temperatury (pokazywanego na wyświetlaczu). Przemieszczanie się po punktach pomiaru temperatury następuje po naciśnięciu przycisku:
Wyróżnia się dwa modele regulatora: standardowo bez lub opcjonalnie z zegarem tygodniowym służącym do programowania okresów utrzymywania temperatury CO komfortowej i obniżonej.

Dane techniczne regulatora temperatury RKW-1:
 • napięcie zasilania:      
 • pobór prądu:      
 • obciążalność przekaźników wyjściowych:      
 • dokładność:      
 • 4 wejścia pomiaru temperatury z zakresu:      
  • I:      
  • II, III, IV:      
230VAC 50Hz (+10% ;-15%)
=<200mA
4A 250VAC
1,5% (+błąd ostatniej cyfry)

-50÷+50°C
0÷255°C


Opis funkcji przekaźników:
 • K1 - otwieranie zaworu mieszającego
 • K2 - zamykanie zaworu mieszającego
 • K3 - 1 stopień mocy palnika
 • K4 - 2 stopień mocy palnika
 • K5 - 3 stopień mocy palnika (OPCJA - wykonanie na specjalne zamówienie)
 • K6 - pompa obiegowa CO
 • K7 - pompa podmieszająca
 • K8 - OPCJA - wyjście sygnalizujące awarię czujników, tzn.:
              T<=0°C lub >=180°C (<=-50°C lub >=130°C – dla wejścia pomiarowego temperatury zewnętrznej)

Programowanie:

Programowanie odbywa się wg podanego na następnej stronie algorytmu. Wejście i wyjście (w dowolnej fazie) odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „Prg”. Fakt trybu programowania sygnalizowany jest poprzez „świecenie” diody LED umieszczonej nad przyciskiem „Prg”. Dodatkowo programowanie danego parametru sygnalizowane jest za pomocą odpowiedniej diody LED, umieszczonej na symbolu urządzenia programowanego parametru lub punktu pomiaru temperatury.
Programowanie wartości MAX temperatury na zasilaniu obiegu CO i MAX temperatury na króćcu wylotowym kotła uzależnione jest od parametrów kotła w następujący sposób (wersja regulatora RKW-1):

- Kotły z To =100°C:      obieg CO: 20÷95°C      kolektor: 40÷95°C      wersja: N
- Kotły z To =115°C:      obieg CO: 0÷110°C      kolektor: 40÷110°C      wersja: S
- Kotły z To =130°C:      obieg CO: 20÷125°C      kolektor: 40÷125°C      wersja: W1
- Kotły z To =150°C:      obieg CO: 20÷145°C      kolektor: 40÷145°C      wersja: W2

Programowanie wartości MIN temperatury na zasilaniu obiegu CO i MIN temperatury na króćcu powrotnym kotła uzależnione jest od parametrów kotła w następujący sposób:

- Kotły z To =100°C:      20÷60°C      wersja: N
- Kotły z To =115°C:      20÷80°C      wersja: S
- Kotły z To =130°C:      20÷100°C      wersja: W1
- Kotły z To =150°C:      20÷120°C      wersja: W2

Start pompy obiegowej CO następuje po osiągnięciu temperatury 40°C na króćcu wylotowym kotła i do czasu wyłączenia regulatora stan załączenia jest utrzymywany.
Przekroczenie temperatury MAX na króćcu wylotowym kotła powoduje wyłączenie palnika i migotanie wyświetlacza; pomiar i wyświetlenie wartości temperatury są kontynuowane.

W opisie programowania używane są następujące pojęcia:
1. okres regulacji kotła - okres co ile sekund sprawdzana jest temperatura na króćcu wylotowym dla celów regulacyjnych
2. okres regulacji zaworu - okresu czasu, co ile sekund przestawiany jest zawór trójdrogowy w układzie CO dla celów regulacyjnych
3. czas regulacji zaworu - czas przestawiania zaworu trójdrogowego w układzie CO - dla celów regulacyjnych (im siłownik - zawór „szybszy” należy ustawiać mniejsze wartości)