Szukaj  
O firmie   |   Certyfikaty   |   Oferta   |   Cennik   |   Galeria   |   Kontakt i dane firmy
Szafy sterownicze
SRP-101
SRW-101
SKWP
SPK-10
KOTŁOWNIE NA PALIWA STAŁE
SP-101
MASZYNY PAKUJĄCE
LINIE PAKOWANIA
SZAFY, PANELE I INNE
Elbro Sp. z o.o.
SRW-101 automatyka kotła wodnego

Kocioł wodny HVTO prod. FUO „RUMIA” Sp.z o o wyposażony w szafę automatyki zabezpieczającej typu SRW-101
Widok elewacji szafy sterowniczej automatyki
zabezpieczającej typu SRW-101 do kotła wodnego.
Widoczne następujące elementy:
 • regulator temperatury na króćcu wylotowym kotła
  • sterowanie mocy palnika modulowanego
 • regulator temperatury na króćcu powrotnym kotła wskaźnik temperatury spalin
  • sterowanie pompy podmieszania
 • pole stanów awaryjnych z dwoma łącznikami
  • przyciskowym KASOWANIE ALARMU
  • kluczykowym KASOWANIE BLOKADY
 • pole WYBORU STEROWANIA
  • LOKALNE – regulatory zabudowane w szafie
  • ZDALNE – regulator/sterownik nadrzędny kaskady
      


      Zamontowana w szafie typ SRW-101-V1 i na kotle wodnym aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka w wersji podstawowej obejmuje:
 • pomiar, wskazanie na wyświetlaczu LED i regulację temperatury wody na poziomie króćca wylotowego – sterowanie mocą palnika
 • pomiar, wskazanie na wyświetlaczu LED i regulację temperatury wody na poziomie króćca powrotnego kotła – sterowanie pompy podmieszania lub zaworu 3-drogowego
 • zabezpieczenie przed:
  • przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody na poziomie króćca wylotowego kotła
  • brakiem wody na poziomie króćca wylotowego kotła (do kotłów powyżej 100kW)
  • minimalnym ciśnieniem wody na poziomie króćca wylotowego kotła (do kotłów wysokoparametrowych)
  • maksymalnym ciśnieniem wody na poziomie króćca wylotowego kotła (do kotłów wysokoparametrowych)
 • sygnalizacje:
  • stanów awaryjnych w kotle powodujących zablokowanie palnika lub innego urządzenia dostarczającego energię do kotła - optycznie i akustycznie
   • sygnał akustyczny kasowany jest przyciskiem monostabilnym,
   • blokada palnika usuwana jest (po zlikwidowaniu przyczyny jej ustawienia) łącznikiem pokrętnym kluczem
  • obecność wody w kotle
  • pracy i awarii urządzeń wykonawczych
  • pracy palnika i/lub stan załączenia poszczególnych stopni mocy (przeniesione z listwy przyłączeniowej palnika)
  • stanów awaryjnych w palniku (przeniesione z listwy przyłączeniowej palnika) powodujące jego wyłączenie
 • zabezpieczenia silnikowe i nadprądowe urządzeń wykonawczych

Funkcje dodatkowe obejmują:
 • blokadę palnika spowodowaną np.:
  • przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia spalin (w dostawie membranowy regulator ciśnienia
  • TYP 612 19 prod.: ZPA - Czechy)
  • przekroczeniem dopuszczalnej temperatury spalin – realizuje, opisany w katalogu regulator PRT-1 (w dostawie czujnik temperatury typ Pt100 z króćcem M12x1,5 100mm prod.: JUMO)
 • pomiar (i wskazanie na wyświetlaczu typu LED) wartości:
  • temperatury spalin (w dostawie czujnik temperatury typ Pt100 z króćcem M12x1,5 100mm prod.: JUMO)
 • sterowanie dodatkowych urządzeń wykonawczych:
  • pomp obiegowych CO i zaworów mieszających (z zastosowaniem dowolnego regulatora pogodowego np.RKW-1)
  • ładującej zasobnik CWU i cyrkulacyjnej CWU
  • pompy stabilizująco uzupełniającej (presostat lub manometr kontaktowy)
 • sterowanie dodatkowych urządzeń wykonawczych:

Kompletacja - wersja do kotła wysokoparametrowego:

 • szafa sterownicza SRW-101 (ELBRO)      
 • konduktometryczny czujnik elektrodowy typ CPW-3 (ELBRO)      
 • czujnik temperatury wody (JUMO)      
 • termostat bezpieczeństwa (JUMO, SAMSON) - na dodatkowe zamówienie      
 • termostat wyłączający (JUMO, SAMSON) - na dodatkowe zamówienie      
 • presostat (DANFOSS) MAX ciśnienia wody - na dodatkowe zamówienie      
 • presostat (DANFOSS) MIN ciśnienia wody - na dodatkowe zamówienie      
szt.1
szt.1
szt.2
szt.1 lub 2
szt.1
szt.1
szt.1


Pulpit - wersja podstawowa zawierająca tylko układy zabezpieczeń kotła i sterowania urządzeń
wykonawczych automatyki (bez osprzętu elektrycznego „siłowego” mogą zostać wykonane w postaci pulpitów lub paneli sterowniczych do zamocowania np. w obudowie kotła (dotyczy kotłów nie podlegających
dyrektywie ciśnieniowej PED)