Szukaj  
O firmie   |   Certyfikaty   |   Oferta   |   Cennik   |   Galeria   |   Kontakt i dane firmy
Szafy sterownicze
SRP-101
SRW-101
SKWP
SPK-10
KOTŁOWNIE NA PALIWA STAŁE
SP-101
MASZYNY PAKUJĄCE
LINIE PAKOWANIA
SZAFY, PANELE I INNE
Elbro Sp. z o.o.
SPK-10 kaskada kotłów parowych

Przykładowy schemat okablowania technologii kaskady kotłów parowych.

      

      Szafy sterownicze do sterowania pracą kotłowni parowej wykonywane są odpowiednio do przedstawionego przez Zleceniodawcę schematu technologicznego. Funkcje automatyki opisane powyżej należy traktować jako przykład kaskady dwóch kotłów parowych pracujących na wspólny kolektor – szafa sterownicza SPK-10A.

      Zamontowana w szafie SPK-10A, w dwóch szafach SRP-101 oraz na kotłach i w odpowiednich punktach instalacji technologicznej aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka obejmuje:
 • pracę kotłowni w dwóch trybach:
  • praca autonomiczna kotłów – sterowanie lokalne za pomocą presostatów zamontowanych na kotle (łączniki wyboru sterowania w pozycji LOKALNE umieszczone na elewacjach szaf automatyki zabezpieczającej kotły)
  • praca kaskady kotłów (łączniki wyboru sterowania w pozycji ZDALNE umieszczone na elewacjach szaf automatyki zabezpieczającej kotły)
 • sterowanie pracą dwóch kotłów parowych wyposażonych w dwa palniki dwustopniowe
 • pomiary, wskazanie wartości i regulację ciśnienia pary w kolektorze wspólnym dwóch kotłów
 • wybór kotła wiodącego (nadrzędnego) lub wyłączenie jednego z dwóch kotłów
      Do regulacji ciśnienia w kolektorze wspólnym został wykorzystany przetwornik ciśnienia współpracujący z programowalnym regulatorem, który steruje czterema stopniami mocy kaskady dwóch kotłów parowych tak, aby utrzymać zadane ciśnienie pary w kolektorze wspólnym obu kotłów. Układ zabezpieczony jest przed nieprawidłowym zaprogramowaniem progów alarmowych powodując wyłączenie kotłowni-palników, gdy przychodzące do sterownika sygnały wyłączające poszczególne stopnie kaskady (stopnie mocy palników) podawane są w niewłaściwej kolejności.
W dalszym opisie jest mowa o kotle wiodącym-nadrzędnym. Jest nim ten, którego symbol jest umieszczony jako pierwszy w opisie Praca kotła 1+2. Jeżeli zaprogramowano tylko jeden z kotłów, to umożliwia się pracę tylko jednego-wybranego kotła.
Palnik kotła wiodącego jest w pierwszej kolejności uruchamiany i w ostatniej kolejności wyłączany. Jest to kocioł, któremu nadano główną rolę w dostarczaniu pary, drugi kocioł w tym układzie traktowany jest jako uzupełniający-podrzędny.

      Do realizacji sterowania pracą kaskady przewidziano następujące elementy regulacji:
 • precyzyjnie ustawiane progi wyłączania poszczególnych stopni kaskady
 • precyzyjnie ustawiane histerezy progów alarmowych (bez konieczności ustawiania wg manometru)
 • możliwość zaprogramowania dwóch czasów (gdy wybrano kotły 2+1 lub 1+2) służące do nastawienia parametrów pozwalających na utrzymanie kotła podrzędnego w gotowości do produkcji pary:
  • T1 - Czas odstawienia kotła podrzędnego (odliczany po wyłączeniu pierwszego stopnia mocy palnika), po którym zostanie ponownie załączony na czas T2.
   Cykliczne załączanie i wyłączanie będzie kontynuowane do momentu wyłączenia drugiego stopnia mocy palnika kotła nadrzędnego.
  • T2 - Czas pracy kotła podrzędnego na pierwszym stopniu mocy palnika w cyklu podgrzewania - utrzymanie kotła w gotowości do produkcji pary.
      Przy zastosowaniu dwóch palników modulowanych lub jednostopniowych proponujemy kaskadę dwustopniową – szafa typ SPK-10B, która różni się od poprzedniej inaczej definiowanymi czasami:
 • T1 - Czas odstawienia kotła podrzędnego (odliczany po wyłączeniu współpracującego z nim palnika), po którym zostanie ponownie załączony na czas T2.
 • Cykliczne załączanie i wyłączanie będzie kontynuowane do momentu wyłączenia palnika kotła nadrzędnego.
 • T2 - Czas pracy palnika kotła podrzędnego w cyklu podgrzewania - utrzymanie kotła w gotowości do produkcji pary.