Szukaj  
O firmie   |   Certyfikaty   |   Oferta   |   Cennik   |   Galeria   |   Kontakt i dane firmy
Szafy sterownicze
SRP-101
SRW-101
SKWP
SPK-10
KOTŁOWNIE NA PALIWA STAŁE
SP-101
MASZYNY PAKUJĄCE
LINIE PAKOWANIA
SZAFY, PANELE I INNE
Elbro Sp. z o.o.
KOTŁOWNIE NA PALIWA STAŁE 

Układy automatyki do kotłowni na paliwa stałe (np. ciepłowni węglowej) wykonywane są odpowiednio do potrzeb. Przedstawione na zdjęciu szafy sterownicze podzielono funkcjonalnie na część umieszczoną w pomieszczeniu obsługi i część „siłową” zamontowaną w hali urządzeń technologicznych.

      

Realizacja następujących funkcji technologicznych:
 • regulacja przepływu wody w sieci ciepłowniczej – kaskada 4 pomp
 • regulacja temperatury wody powrotu kotłów – kaskada 3 pomp
 • regulacja przepływu wody przez kotły – kaskada 3 pomp
 • regulacja ciśnienia w sieci ciepłowniczej – kaskada 2 pomp
 • regulacja temperatury wody w instalacji CO (pogodowa)
 • regulacja poziomu wody w zbiorniku zasilającym
 • regulacja poziomu wody w zbiorniku zapasowym
 • sterowanie napędów urządzeń kotłowych: odżużlaczy, przenośnika taśmowego, dozowników, ślimaka i zgrzebła

Widok elewacji i wnętrza szafy sterowniczej automatyki kotła wodnego niskoparametrowego opalanego miałem węglowym.

      

Realizacja następujących funkcji:
 • zabezpieczenie kotła przed maksymalną temperaturą i brakiem wody na poziomie króćca wylotowego kotła
 • regulacja temperatury wody – sterowanie urządzeniami dostarczającymi energię w cyklu: praca intensywna / praca podtrzymująca lub praca ciągła dla większych jednostek z wykorzystaniem przetwornic częstotliwości
 • sygnalizacja stanów awaryjnych optycznie i akustycznie
 • sygnalizacja stanów pracy i awarii urządzeń wykonawczych
 • łączniki wyboru sterowania: AUTOMAT/WYŁĄCZENIE/RĘCZNIE
 • zasilanie i zabezpieczenie urządzeń wykonawczych (wyłączniki silnikowe) wentylatory nadmuchu i wyciągu oraz napęd palnika retortowego, rusztu lub podajnika trocin w zależności od paliwa
W szafach automatyki kotłów opalanych miałem węglowym dodatkowe zabezpieczenie przed zanikiem płomienia w palenisku kotła.
Do kotłów wysokoparametrowych dodatkowe zabezpieczenia przed MIN i opcjonalnie MAX ciśnieniem, wysoką temperaturą spalin, wysokim ciśnieniem spalin.


Widok szafy automatyki kotła parowego. Sterowanie urządzeń dostarczających energię do kotła realizowane jest w podobny sposób opisany powyżej dla kotła wodnego. Odpowiednio do wymagań zastosowane są blokady w łańcuchu zabezpieczeń. Regulacja poziomu dwupołożeniowa lub ciągła. odatkowe użytkowe funkcje regulacji zasolenia, Czasowe odmulanie kotła lub inne wg zlecenia.
Poniżej widok szafy sterowniczej oraz osprzętu zamontowanego na kotle oraz elementy zabudowane wewnątrz szafy.

                  

Zestaw zabudowany w kotłowni kontenerowej realizuje następujące funkcje.
Zabezpieczenie kotła przed:
 • niskim poziomem wody (zdublowane)
 • maksymalnym ciśnieniem pary
Pomiary:
 • ciśnienia pary w kotle
 • poziomu wody w kotle
 • poziomu wody w zbiorniku kondensatu
Sterowanie:
 • pompy zasilającej w funkcji poziomu
 • wentylatora podmuchu w funkcji ciśnienia pary za pomocą przetwornicy częstotliwości, +wyłączenie przy zadanej wartości ciśnienia
 • wentylatora wyciągu w funkcji ciśnienia za pomocą przetwornicy częstotliwości
  • praca intensywna (wydajność nominalna)
  • praca podtrzymująca (wydajność MIN)
 • podajnika palnika retortowego w funkcji ciśn. za pomocą przekaźników czasowych
  • praca intensywna (ustawiany cykl: podawanie – przerwa)
  • praca podtrzymująca (ustawiany cykl: podawanie – przerwa)
 • elektrozaworu napełniania zbiornika kondensatu w funkcji poziomu
 • elektrozaworu gaszenia – zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia do podajnika