Szukaj  
O firmie   |   Certyfikaty   |   Oferta   |   Cennik   |   Galeria   |   Kontakt i dane firmy
Wizualizacja procesów
WIZUALIZACJA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH
TANKOMATIC
Elbro Sp. z o.o.
TANKOMATIC  

Wykonujemy specjalistyczne systemy obejmujące oprogramowanie wraz z panelami obsługowymi i szafami sterującymi urządzeniami wykonawczymi.


OPIS SYSTEMU

Tankomatic jest urządzeniem, umożliwiającym wydawanie i rozliczanie paliw z dystrybutora wewnętrznej stacji paliw, bez udziału obsługi stacji. Tankowanie paliwa odbywa się przy udziale tylko osoby pobierającej - kierowcy.
Identyfikacja osoby pobierającej paliwo i tankowanego pojazdu odbywa się przez zbliżenie do czytnika, bezstykowych kluczy kodowych - transponderów. Transpondery mogą mieć formę m.in. breloków do kluczy lub kart identyfikacyjnych. Identyfikacja osoby, dodatkowo jest zabezpieczona wprowadzeniem PIN-kodu przez klawiaturę urządzenia.
Terminal przy dystrybutorze, współpracuje w sposób ciągły z komputerem, w którym zainstalowane jest oprogramowanie systemu Tankomatic. W komputerze znajduje się baza danych uprawnionych do tankowania osób, pojazdów i zarejestrowanych tankowań.
W czasie tankowania, system sprawdza w bazie danych uprawnienie użytego transpondera i przypisany do niego PIN-kodu, identyfikuje pojazd i jeżeli dane są właściwe wydaje zezwolenie do dystrybutora na tankowanie. Po zakończeniu tankowania, transakcja jest zapisywana w bazie danych.
System używa bazy danych w formacie MS Access. Program obsługujący dane zgromadzone w bazie danych jest konfigurowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki temu użytkownik otrzymuje oprogramowanie, w którym uprawnione do tankowania osoby, zarejestrowane pojazdy oraz format raportów są zorganizowane w sposób uwzględniający specyficzne warunki organizacyjne przedsiębiorstwa.


Rys.1 Terminal zamontowany przy dystrybutorze

1. Wprowadzanie kierowców

1.1. Wybierz zakładkę „Dane kierowców”1.2. Naciśnij przycisk „Dodaj”
- pojawi się okno z przyciskiem „Dodaj klucz”1.3. Przygotuj brelok dla kierowcy i naciśnij przycisk „Pobierz klucz” następnie przyłóż brelok do czytnika.
- Kod breloka pojawi się w oknie „Kod transpondera”1.4. Wpisz w odpowiednie pola:
Identyfikator kierowcy
Nazwisko
Imię
PIN-kod

i zaznacz pole „Zezwolenie na tankowanie”.
Po wypełnieniu wszystkich pól naciśnij przycisk „Modyfikuj”

Aby dodać następnego kierowcę naciśnij przycisk „Dodaj”

Aby zmienić dane przypisane do danego breloka np. PIN-kod, zmień zawartość pola i naciśnij „Modyfikuj”.2. Wprowadzanie pojazdów

2.1. Wybierz zakładkę „Dane pojazdów”2.2. Naciśnij przycisk „Dodaj”
- pojawi się okno z przyciskiem „Dodaj klucz”
2.3. Przygotuj kartę dla pojazdu i naciśnij przycisk „Pobierz klucz” następnie przyłóż kartę do czytnika.
- Kod karty pojawi się w oknie „Kod transpondera”2.4. Wpisz w odpowiednie pole numer pojazdu wybierz grupę węży – rodzaj paliwa, i zaznacz pole „Zezwolenie na tankowanie”.
Po wypełnieniu wszystkich pól naciśnij przycisk „Modyfikuj”

Aby dodać następny pojazd naciśnij przycisk „Dodaj”

Aby zmienić dane przypisane do danej karty np. numer pojazdu zmień zawartość pola i naciśnij „Modyfikuj”.


3. Raporty

Do przeglądania zarejestrowanych tankowań, służy zakładka „Sekcja rekordów”.Nie zaznaczając żadnego pola selekcji i naciskając przycisk „Pokaż”, na ekranie pojawią się wszystkie zarejestrowane tankowania z wybranego okresu.
Zaznaczając pola selekcji można wyświetlić tankowania dla wybranego kierowcy, pojazdu, ...

Raporty rozliczeniowe można utworzyć wybierając pozycję menu „Raporty”Pozycje :
      - „Zestawienie kierowców”
      - „Zestawienie pojazdów”
      - „Zestawienie grup”

tworzą zbiorcze raporty zawierające liczbę tankowań i ilość zatankowanego paliwa dla wybranego okresu, odpowiednio dla Kierowców, Pojazdów lub Grup.

Pozycja „Wydruk rozliczenia pojazdów” tworzy wydruk na drukarce wszystkich tankowań, dla wybranego okresu z podziałem na pojazdy i podsumowaniem ilości zatankowanego paliwa dla poszczególnych pojazdów.