Szukaj  
O firmie   |   Certyfikaty   |   Oferta   |   Cennik   |   Galeria   |   Kontakt i dane firmy
Urządzenia UDT
MPW1
MPW3-20v.2
MPW-65
MPW-20
Elbro Sp. z o.o.
MPW3-20v.2 Ogranicznik poziomu wody

Pobierz instrukcję .pdf (849kB)

      Układ jest przeznaczony do wykrywania niskiego (braku wody) lub wysokiego poziomu wody oraz do wytwarzania blokady (zestyki bezpotencjałowe przekaźników) palnika lub innego urządzenia dostarczającego energię cieplną do kotłów parowych, wytwornic pary, kotłów wodnych oraz innych zbiorników ciśnieniowych oraz innych urządzeń ciśnieniowych zakwalifikowanych do IV kategorii zagrożenia. Funkcja ogranicznika parametrycznego poziomu wody jest realizowana przez jeden moduł elektroniczny MPW3-20v.2 współpracujący z jednym konduktometrycznym czujnikiem elektrodowym CPW-3v.1/2 lub CPW-3v.3/4.

      Konstrukcja ogranicznika i współpracującego czujnika poziomu spełnia wymagania dyrektywy PED dotyczącej urządzeń ciśnieniowych. Realizuje następujące funkcje autodiagnostyczne:
 • odpowiedź układu na symulowane zanurzenie czujnika
 • odpowiedź układu na symulowane wynurzenie czujnika
 • kontrola sprawności przekaźników wyjściowych (w czasie gdy jedna para włączona jest w obwód bezpieczeństwa, druga para jest testowana – sprawdzenie reakcji zestyków na pobudzenie cewek)
 • ciągła kontrola napięcia zasilania mikrokontrolera głównego i rezerwowego
 • kontrola pracy mikrokontrolera głównego i, w przypadku awarii, przejęcie sterowania ogranicznikiem przez mikrokontroler rezerwowy


Głównym zadaniem układu jest kontrola parametru:
 • spadek poziomu wody poniżej określonej (długości elektrody pomiarowej) wartości w kotle parowym lub dowolnym zbiorniku ciśnieniowym i wytworzenie blokady przekaźnikowej – SW1 w pozycji NPW, SW2 w pozycji PARA
 • spadek poziomu wody poniżej króćca wylotowego kotła wodnego i wytworzenie blokady przekaźnikowej SW1 w pozycji NPW, SW2 w pozycji WODA
 • wzrost poziomu wody powyżej określonej (długości elektrody pomiarowej) wartości w kotle parowym lub dowolnym zbiorniku ciśnieniowym i wytworzenie blokady przekaźnikowej - SW1 w pozycji WPW, SW2 w pozycji PARA


We wszystkich konfiguracjach ogranicznika jest sygnalizowany stan zanurzenia elektrody oraz ustawienia blokady.


Kompletacja ogranicznika MPW3-20v.2:
 • ogranicznik MPW3-20v.2 w obudowie IP20      
 • dioda LED + oprawa      
 • konduktometryczny czujnik elektrodowy poziomu wody typ CPW-3v.1/2 lub CPW-3v.3/4      
 • podkładka miedziana      

- szt.1
- szt.2
- szt.1
- szt.1

Dane techniczne układu MPW3-20:
 • napięcie zasilania:      
 • pobór prądu:      
 • obciążalność przekaźników wyjściowych:      
 • położenie pracy modułu elektronicznego:      
 • bezwładność obwodów wejściowych:      
 • stopień ochrony modułu elektronicznego      
 • moduł elektroniczny powinien być montowany w szafach spełniających stopień ochrony:      
 • zakres temperatury pracy modułu elektronicznego:      
 • wilgotność względna dla modułu elektronicznego:      
 • maksymalna odległość między elektrodami czujników a modułem elektronicznym:      
 • należy zabezpieczyć bezpiecznikiem:      

230V 50Hz (+10%;-15%)
=<100mA
3.5A 250VAC
dowolne
5 sekund (standard)
IP20
=>IP44
0÷60÷C
25÷85%
100 m
<=4A

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE Nr 50688/JN/001/05