Szukaj  
O firmie   |   Certyfikaty   |   Oferta   |   Cennik   |   Galeria   |   Kontakt i dane firmy
Elbro Sp. z o.o.
Historia

Szanowni Państwo
Mamy zaszczyt przedstawić Państwu powstałą w maju 1988 r. Firmę „ELBRO”, zajmującą się automatyką przemysłową. Początkowo główną dziedziną były usługi w branży energetycznej: kompensacja mocy biernej (oparta na regulatorze własnej produkcji), instalacje elektryczne, konserwacja stacji transformatorowych, instalacje odgromowe. Po trzech latach profil produkcji uległ zmianie. Firma zaczęła projektować i wykonywać układy automatyki i sterowania do maszyn pakujących oraz kotłów i kotłowni gazowo-olejowych i na paliwa stałe. Rozwinęła się produkcja urządzeń elektronicznych: sygnalizatorów, wskaźników, regulatorów, sterowników oraz szaf sterowniczych.
Układy automatyki i sterowania wykonujemy na podstawie własnych lub przedstawionych przez Zleceniodawcę projektów.
Do realizacji zamówień stosujemy regulatory znanych firm oraz oferujemy moduły elektroniki własnej produkcji, których zaletami są niska cena, szybki serwis, krótki termin wykonania oraz dostosowanie do preferencji i przyzwyczajeń klienta.

Na indywidualne zamówienie wykonujemy również automatykę zabezpieczającą i sterującą całą kotłownią lub dowolnym układem technologicznym. Produkowane szafy sterownicze przygotowujemy również do współpracy z nadrzędnym systemem sterowania i wizualizacją procesów technologicznych.

W 2004 roku wprowadziliśmy system zarządzania jakością wg PN-EN 9001:2001 zatwierdzony przez PRS. W 2005 roku UDT – CERT potwierdził zgodność systemu z ww normą oraz wymaganiami określonymi w module D Dyrektywy 97/23/WE wystawiając odpowiednie certyfikaty. W roku 2008 stosowany system jakości ponownie został zatwierdzony przez UDT - CERT.

W 2005 roku przenieśliśmy się do własnej siedziby w Rumi, ul. Sobieskiego 107.

Szanowni Państwo,

od dnia 25 Maja 2018r wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych, dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

W związku z powyższym informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia, ust 1, pkt. b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionego punktu):

  • W celu realizacji zlecenia zakupu i są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także do ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia.

Państwa dane osobowe przekazujemy jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji złożonych przez Państwa zamówień, podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne, z którymi współpracujemy.

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

„Elbro” Sp. z o.o. Henryk Bronakowski

OK, przejście do serwisu